Images

ĐỖ VĂN CHÍNH MDRT ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ 20212020 là một năm nhiều khó khăn đặc biệt do covid 19 hoành hành rất dữ dội. Những chuyên viên tài chính phải đối mặt với sự khó khăn về tiếp cận và tư vấn trực tiếp với khách hàng.0 nhận xét :